نویسنده = ابراهیم مقیسه
تعداد مقالات: 3
1. پرتوهای یون‌ساز و تأثیر کاربرد آن بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی پساب فاضلاب

دوره 4.1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 79-96

10.22092/lmj.2016.107018

حمایت عسگری لجایر؛ نصرت‌اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه


2. کشت برخی گیاهان دارویی در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین: راهکاری برای مدیریت اراضی آلوده

دوره 3.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-119

10.22092/lmj.2016.106147

حمایت عسگری لجایر؛ نصرت اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه


3. اثر آلودگی خاک‌ها به فلزات سنگین بر تولید گیاهان دارویی

دوره 2.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 111-122

10.22092/lmj.2014.101243

حمایت عسگری لجایر؛ نصرت اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه