این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE ) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید

فرم تعارض منافع نویسندگان

نمونه چکیده ارسال اولیه توسط نویسنده

شرایط و نکات اولیه اخلاقی 

در ابتدا خواهشمندیم در هنگام ارسال مقاله در قسمت اطلاعات نویسندگان(فارسی و انگلیسی) مرتبه علمی(به فارسی و انگلیسی) و آدرس ایمیل تمامی نویسندگان به طور کامل ذکر شود.(کلیک نمایید)

  1. نویسنده مسئول (ملاک در فرم تعهدنامه،) مسئولیت جمع آوری مقاله و ارائه آن را به دفتر مجله، عهده دار بوده است و تمام نویسندگان در جریان متن نهایی این مقاله بوده و از ارسال مقاله به این مجله مطلع هستند.  همچنین نویسندگان با ارسال مقاله به مجله اعلام می کنند که مقاله به هیچ زبان دیگری و به هیچ مجله دیگری ارسال نشده و به چاپ نرسیده است. در غیر این صورت بدیهی است که طبق قانون مصوب نشریات، نویسنده یا نویسندگان به صورت مادام از نشر مطلب در مجله و مجلات تحت پوشش ناشر محروم و مقاله آنان نیز در صورت صلاح دید سردبیر حذف خواهد شد.لطفا در هنگام ثبت نام و ارسال مقاله در سایت توجه نمایید فردی(نویسنده رابط) به عنون نویسنده مسئول سایت انتخاب گردد که بتواند پاسخگو ایمیل های ارسالی از سیستم و دفتر نشریه باشد.در هنگام ارسال نامه پذیرش، ملاک تشخیص نویسنده مسئول فرم تعهد نامه ای است  که نویسنده در زمان ثبت نام ارسال میدارد. ترتیب و تعداد نویسندگان فقط از طریق فرم تعهد نامه ای که در ابتدای ارسال مقاله ثبت میگردد قابل قبول می باشد.
  2. همراه مقاله اصلی بایستی یک نامه به امضای اصل تمامی نویسندگان مقاله مبنی بر رضایت ایشان بر چاپ مقاله و نیز عدم ارسال هم‌زمان مقاله به سایر مجلات ضمیمه گردد. ارسال این نامه تقاضا به مفهوم پذیرش تمام ضوابط نشریه و نیز تفویض کلیه حقوق نویسندگان به ناشر است.
  3. اصول نگارش رعایت شود. به طور مثال نقطه و کاما به کلمه قبل از خود چسبیده و از کلمه بعد از خود یک فاصله دارند. نیم‌فاصله‌ها رعایت شود.
  4. هیئت تحریریه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است.
  5. اصول اخلاق در انجام پژوهش رعایت شده است.
  6. فایل اصلی و فایل اطلاعات نویسندگان به هیچ عنوان حذف نگردد.
  7. نیاز نیست جداول و شکل های داخل متن را جدا ارسال نمایید همه را در یک فایل  قرار دهید.  
  8. خواهشمندیم فایل اصلی مقاله را بدون نام ارسال و در فایل جداگانه مشخصات کامل تمامی نویسندگان را بارگذاری نمایید.
  9. مقالات ارسالی در ابتدا توسط هیئت تحریریه به صورت کلی بررسی میگردد و چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد برای داوری فرستاده می‌شود. داوران از میان مجرب‌ترین افراد متخصص در رشته مرتبط انتخاب میشوند. اگر مقاله از نظر داوران قابل چاپ باشد نظرات و اصلاحات ایشان پس از بررسی هیئت تحریریه به نویسنده مسئول ارائه خواهد شد. 

فرم تعهد نامه ( در هنگام ارسال مقاله در قسمت بارگذاری فایلها بخش فایلهای اضافی/ تکمیلی فرم تعهدنامه را با امضای تمامی نویسندگان(نه از طرف) قرار دهید

نمونه نسخه اصلاحی

نمونه پاسخنامه داوری

راهنمای نگارش فهرست منابع

 نمونه فایل اطلاعات نویسندگان در مرحله اول بارگذاری

*نویسندگان محترم ، قبل از ارسال مقاله راهنمای نگارش مقاله را مطالعه نمایید.

*نویسندگان محترم در نظر داشته باشید ملاک نویسنده مسئول برای دفتر مجله فرم تعهد نامه ای است که در ابتدای ارسال مقاله بارگذاری می فرمایید.لطفا نویسنده ای را در سامانه ستاره دار فرمایید که بتواند پاسخگوی مکاتبات با مجله باشد.(نویسنده ستاره دار ملاک نویسنده مسئول نمیباشد در سامانه)  لینک فرم تعهدنامه

*  لطفا در نسخه های اصلاح شده، مقاله را به صورت زیر خط دار و نامه پاسخ به داوران را تهیه و ارسال نمایید.

*  خواهشمندیم فایل اصلی مقاله را بدون نام ارسال و در فایل جداگانه مشخصات کامل تمامی نویسندگان را بارگذاری نمایید.