این نشریه اولین مجله علمی- ترویجی در حوزه علوم خاک، آب و مدیریت اراضی است که توسط موسسه تحقیقات خاک و آب و با هدف معرفی، ترویج و بسط آگاهی های علمی در بین جامعه علمی و ارتقای سطح دانش به صورت دو فصلنامه منتشر می گردد.

نویسندگان محترم: خواهشمندیم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را حتما ملاحظه فرمائید.

گواهی تعیین اعتبار علمی (کلیک نمایید)

سامانه همیاب سیناوب https://hamyab.sinaweb.net/Ci_login

مجله مدیریت اراضی از سامانه مشابهت یاب سیناوب برای بررسی مقالات برخوردار است

 

 با کمال مسرت به اطلاع علاقمندان به چاپ مقاله در مجله "علمی ترویجی مدیریت اراضی" می رساند

که این مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه گردید. 

 

لینک مقالات در سایت ISC از سال 1395

 

شیوه نامه درج نام سازمان در انتشارات علمی(کلیک نمایید) 

آدرس سایت مجله:http://lmj.areo.ir

آدرس ایمیل مجله:.jolm9297@gmail.com

 

 

شماره جاری: دوره 7.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-127 

3. مدل‌های تبدیلی رادیونوکلوئیدهای پلوتونیوم برای برآورد میزان جابجایی خاک

صفحه 129-141

10.22092/lmj.2019.120551

مراد میرزایی؛ رایحه میرخانی؛ ابراهیم مقیسه؛ محمد حسن روزیطلب؛ حسین اسدی


5. فرسایش تونلی، تهدید یا فرصت

صفحه 165-177

10.22092/lmj.2019.120553

محسن حسینعلی زاده؛ محمد علی نژاد؛ حمید زارعی؛ علیرضا جلالی فرد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه تحقیقات خاک و آب

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر اجرایی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
2345-6205
شاپا الکترونیکی
2588-5391