اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 232
تعداد پذیرش 85
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 97
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 42

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 119
تعداد مشاهده مقاله 90820
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 184561
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 11 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 121 روز
درصد پذیرش 37 %