آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 258
تعداد پذیرش 101
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 141
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 55

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 159
تعداد مشاهده مقاله 145155
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 247507
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 102 روز
درصد پذیرش 39 %