آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 293
تعداد پذیرش 113
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 156
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 61

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 173
تعداد مشاهده مقاله 211972
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 291568
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 97 روز
درصد پذیرش 39 %