آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 278
تعداد پذیرش 108
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 151
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 59

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 166
تعداد مشاهده مقاله 165301
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 262657
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 99 روز
درصد پذیرش 39 %