اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 252
تعداد پذیرش 99
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 137
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 54

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 157
تعداد مشاهده مقاله 132718
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 229721
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 102 روز
درصد پذیرش 39 %