اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 232
تعداد پذیرش 88
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 112
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 52

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 146
تعداد مشاهده مقاله 114210
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 213679
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 107 روز
درصد پذیرش 38 %