اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 229
تعداد پذیرش 77
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 84
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 36

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 95
تعداد مشاهده مقاله 71920
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 133813
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 11 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 121 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 407 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 137 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 20 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 34 %