کلیدواژه‌ها = اراضی مستعد گردوغبار
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات زمانی و مکانی مولدین گرد و غبار در رخداد دیدهای فوق بحرانی در اهواز

دوره 7.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 195-209

10.22092/lmj.2019.120555

فاطمه درگاهیان؛ سمانه رضوی زاده