نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

تولید و استفاده انبوه از محصولات پلاستیکی راحتی را برای مردم به ارمغان می‌آورد و در عین حال منجر به تجمع آلاینده‌های پلاستیکی در محیط می‌شود، به طوری‌که آلودگی میکروپلاستیک و خطرات زیست‌محیطی مرتبط اخیراً به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است. میکروپلاستیک‌ها عموماً به عنوان ذرات پلاستیکی با اندازه کمتر از 5 میلی متر تعریف می‌شوند. از آنجایی که سالانه مقادیر زیادی ضایعات پلاستیکی در محیط رها می‌شود، میکروپلاستیک‌ها در حال حاضر به طور گسترده در محیط‌های مختلف، مانند اقیانوس‌های باز، آب‌های شیرین، حیوانات آبزی، خاک و لجن شناسایی می‌شوند. مطالعه میکروپلاستیک‌ها در خاک از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا خاک‌ها مخزن مهمی برای میکروپلاستیک‌ها هستند و طیف وسیعی از خدمات اکوسیستمی را ارائه می‌دهند که برای زندگی ضروری هستند. منابع متعدد میکروپلاستیک در خاک شناسایی شده است. در حال حاضر، منابع شناخته شده میکروپلاستیک‌ها عبارتند از کمپوست، لجن فاضلاب، آبیاری، مالچ پلاستیک، ریختن زباله و رسوبات اتمسفری. اثر متقابل خواص مختلف میکروپلاستیک‌ها (وسعت ورود میکروپلاستیک‌ها به محیط، اندازه ذرات و نوع ترکیبات ساختاری میکروپلاستیک‌ها) و عوامل محیطی، انتقال و ماندگاری میکروپلاستیک‌ها در خاک را کنترل می‌کند. در سیستم خاک، پلاستیک می‌تواند برهمکنش بین ذرات، آب، ترکیبات شیمیایی و موجودات زنده را تغییر دهد و بر خصوصیات مختلف اگرواکوسیستم‌ها تاثیرگذار باشد. به همین دلیل در این مطالعه مروری بر تحقیقات صورت گرفته در مورد میکروپلاستیک در خاک پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Input sources of microplastic to the soil and its effects on soil health: Review

نویسندگان [English]

  • Shno Karimi 1
  • Zahra Kolahchi 2

1 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology

2 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Boali University, Hamedan

چکیده [English]

The mass production and use of plastic products bring convenience to people and, at the same time, lead to the accumulation of plastic pollutants in the environment. Microplastic pollution and related environmental hazards have recently become a global concern. Microplastics are generally defined as plastic particles less than 5 mm in size. Every year, large amounts of plastic waste are released into the environment so they are now widely detected in various environments, such as open oceans, freshwater, marine organisms, soil, and sewage sludge. The investigation of microplastics in the soil is of great importance because soils are an important reservoir for microplastics and provide a wide range of ecosystem services that are essential for life. Multiple sources of microplastics have been identified in soil. Currently, known sources of microplastics are compost, sewage sludge, irrigation, plastic mulch, littering, and atmospheric input. The interaction effect of different properties of microplastics (extent of entering microplastics into the environment, particle size and type of structural compounds of microplastics( and environmental factors controls the transport and persistence of microplastics in soil. In the soil system, plastic can change the interaction between particles, water, chemical compounds and living organisms and affect the different characteristics of agro-ecosystems. For this reason, in this study, a review of the research accomplished on microplastics in soil was done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pollution
  • microplastics
  • Environmental factors
  • Ecosystem