داوران

نحوه داوری مقالات

نام داور سمت / سازمان
سید علی اکبر Akbar بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
حسین jafari خاکشناسی بخش آبیاری و فیزیک خاک
نادر قلی ابراهیمی
نیاز علی ابراهیمی پاک
سپیده ابریشم کش
مهناز اردبیلی موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
بهمن یارقلی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- کرج
حسین اسدی دانشگاه تهران
هادی اسدی رحمانی
علی اسدی کنگرشاهی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مازندران
مهناز اسکندری استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
کامران افتخاری معاون بخش تحقیقات تشکیل، طبقه بندی و شناسایی خاک-موسسه تحقیقات خاک و آب
شهرام امیدواری عضو هیات علمی
روح اله امینی گروه اکوفیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
شمس اله ایوبی
شاهین اوستان
احمد بایبوردی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آذربایجان شرقی
رضا بیات هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محسن باقری
حسین بشارتی موسسه تحقیقات خاک و اب
حسین بشری دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید بصیرت
ف پاسبان
جهانگیر پرهمت
حمیدرضا پیروان رییس گروه حفاظت آب و خاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
یحیی پرویزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
جواد پیرولی بیرانوند عضو هیات علمی گروه پژوهشی مهندسی و علوم آب و خاک، پژوهشکده کشاورزی هسته ای
احمدعلی پوربابایی
آرش تافته تحقیقات خاک و آب
محمدسعید تدین
حسین ترابی گل سفیدی عضو هیات علمی گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه شاهد
علیرضا توکلی
نورایر تومانیان
مسلم ثروتی استادیار؛ گروه علوم خاک؛ مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب؛ دانشگاه ارومیه
علیرضا جعفرنژادی رییس بخش تحقیقات خاک و آب خوزستان اهواز
امیرهوشنگ جلالی محقق بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر اصفهان
محمد جمشیدی
مجتبی یحیی آبادی عضو هیات علمی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محمدعلی حاج عباسی
یوسف حجازی
احمد حیدری گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران
نادر حیدری
یعقوب حسینی بندرعباس، بخش تحقیقات خاک و ابف مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج کشاورزی، ایران
آیدین حمیدی
فاطمه خیامیم گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حبیب خداوردیلو
هوشنگ خسروی عضو هیأت علمی
دکتر یحیی امام دکتر یحیی امام دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی بخش زراعت
دکتر کامبیز بازرگان دکتر کامبیز بازرگان آلودگی خاک ، حاصلخیزی خاک ، شیمی خاک
دکتر مجتبی بارانی مطلق دکتر مجتبی بارانی مطلق آلودگی خاک ، شیمی خاک
دکتر محسن برین دکتر محسن برین بیولوزی خاک
فرهاد دهقانی عضو هیات علمی
ناصر دواتگر عضو هیات علمی
حمیدرضا دورودیان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاخیجان
حمیدرضا ذبیحی موسسه خاک و آب
علیرضا راهب
عبدالامیر راهنما
عادل ریحانی تبار دانشگاه تبریز
حمیدرضا رحمانی استادیار
فرح رحمانی سازمان زمین شناسی
حامد رضایی
وحید رضاوردی نژاد دانشگاه ارومیه هیات علمی
تیمور رضوی پور عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
محسن رفعتی
محمد حسن روزیطلب عضو هیأت علمی بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
محمدجواد روستا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فائز رئیسی
غلامرضا زارعیان
مختار زلفی باوریانی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران
علی زین الدینی
ابراهیم سپهر گروه علوم خاک، دانشگاه ارومیه
سیدعلیرضا سیدجلالی عضو هیات علمی
محمدحسین سدری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
امیر سررشته داری مربی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
فریدون سرمدیان گروه علوم ومهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
سعید سعادت
رضا سکوتی اسکوئی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی
محسن سلسیپور عضو هیئت علمی بخش تحقیقات کشت گلخانه ای، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،
محمدجعفر سلطانی
علی اشرف سلطانی طولارود گروه اموزشی علوم و مهندسی خاک دانشگاه محقق اردبیلی
سعید سماوات بخش تغذیه
سید محمود سمر عضو هیات علمی
محمدرضا شاه پسند
محمدرضا شاه پسند عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی
سیده شکیبا شاهمرادی
محمدرضا شیرزادی مشاور
حسین شریعتمداری دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن شکل آبادی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مهرداد شهابیان استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مهدی شهابی فر
کریم شهبازی
عباس شهدی کومله دانشیار مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
عباس شهدی کومله
سیدحمیدرضا صادقی گروه مهندسی آبخیزداری، ‌دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
جهانشاه صالح بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.
حسین صفاری عضو هیات علمی
علی اکبر صفری سنجانی دانشگاه بوعلی سینا
محمود صلحی دکترا
عباس صمدی
عبدالحسین ضیائیان
محمدمهدی طهرانی
فریبرز عباسی
محمد عبدالهی عزت آبادی استاذ یار پژوهش، پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
محمود عرب خدری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
علی اکبر عزیزی زهان
حمیدرضا عظیم زاده محیط زیست/ دانشکده منابع طبیعی
ناصر علی اصغر زاد گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز- تبریز
علیرضا علی پور استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن علیپور
حسینعلی علیخانی
واعظی علی رضا دانشگاه زنجان
سید کاظم علوی پناه
سعید غالبی
محمد نبی غیبی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدرضا غریب رضا
سید علی غفاری نژاد استادیار بخش شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، موسسه تحقیقات خاک و آب کرج ایران
امیر فتوت هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن فرحبخش هیئت علمی گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
محمد فیضی عضو هیات علمی بخش خاک و آب اصفهان
پیمان فلسفی عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
جلال قادری
حمید قیومی محمدی قیومی محمدی حمید، غرب اصفهان، خ خیام، تقاطع مقداد (سه پله)، خ میرزا طاهر(زهران)، کوی بهشتی (شماره سی)، کوچه شهید بحق، بن بست یاس، پلاک
علیداد کرمی استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز،
پیمان کشاورز بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
منوچهر گرجی
پرویز گرشاسبی رئیس اداره توسعه فناوری و ترویج یافته های تحقیقاتی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
خدابخش گودرزوندچگینی پژوهشگر مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران در اراضی دیم کوهین
محی الدین گوشه بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
سید علیرضا گوهری
عبدالمجید لیاقت
امیر لکزیان دانشگاه فردوسی مشهد
احمد لندی
بابک متشرع زاده دانشگاه تهران
عزیز مجیدی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
جهانگرد محمدی
محمد حسین محمدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
زهرا محمداسماعیل
عبدالمحمد محنت کش بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران
ابوالفتح مرادی عضو هیئت علمی
رسول میرخانی محقق موسسه تحقیقات خاک و آب
فرهاد میرزایی
کامران میرزاشاهی عضو هیات علمی
جهانبخش میرزاوند موسسه تحقیقات
حسین میرسید حسینی عضو هیئت علمی، گروه مهندسی علوم خاک ، دانشگاه تهران
علی مرشدی عضو هیات علمی
علی محمد میرمحمدی
کامران مروج دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی
مهرزاد مستشاری رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
محمدحسن مسیح آبادی باز نشسته موسسه تحقیقات خاک و آب
سیامک مشایخی عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فرهاد مشیری رییس بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
ابراهیم مقیسه پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
سعیده ملکی فراهانی استادیار
نصرت اله منتجبی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
نوذر منفرد استاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر ،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی ،بوشهر ،ایران
محمدحسین مهدیان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
میراحمد موسوی شلمانی مسئول آزمایشگاه ردیابی ایزوتوپ های پایدار سازمان انرژی اتمی ایران
عزیز مومنی
محمدرضا نائینی
نصرت اله نجفی گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مهدی نجفی قیری
محمدرضا نیشابوری دانشگاه تبریز
علیرضا نیکویی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و توسعه روستایی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان،
میر ناصر نویدی رییس بخش تحقیقات ارزیابی اراضی
فریدون نورقلی پور عضو هیات علمی
عباس نوروزی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
علی اکبر نوروزی
یوسف هاشمی نژاد