کلیدواژه‌ها = مدیریت پایدار خاک
ارزیابی اراضی، ضرورت دستیابی به توسعه پایدار

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-59

10.22092/lmj.2020.127278.200

نورایر تومانیان؛ علی زین الدینی میمند