مدلسازی تحویل حجمی آب شبکه های آبیاری در سامانه اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله : علمی ترویجی

10.22092/lmj.2013.100077

چکیده

محدودیت منابع آب به خاطر طبیعت خشک ایران، استفاده صحیح و برنامه ریزی برای هر قطره آب استحصال شده را امری واجب و ضروری می نماید. به منظور مدیریت بهینه اطلاعات و دسترسی آسان داده­های شبکه­های آبیاری و زهکشی، استفاده از اطلاعات جغرافیایی که بتواند کلیه داده­های مکانی و توصیفی را طبقه­بندی کرده و به صورت مناسب ذخیره سازی نماید، اجتناب ناپذیر می­باشد. هدف این تحقیق تهیه سامانه تخصیص آب آبیاری برای شبکه هایی است که تحویل آب در آنها به صورت حجمی بوده و در عین حال با  مهندسی، زمان و مقدار آبی که باید در دسترس گیاه قرار گیرد را تعیین نماید. این سامانه به زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک نوشته شده و برای ایجاد و استفاده از پایگاه داده از نرم­افزار ACCESS بهره می­برد و در محیط ArcGIS9.3 اجرا می­گردد. در این سامانه برای تخصیص آب به بلوک­های آبیاری چهار مرحله طراحی شده است که در مرحله اول شرایط گیاه و خاک، در مرحله دوم پارامتر­های ظرفیت کانال درجه یک و در مرحله سوم ظرفیت کانال­ها و دریچه­های درجه دو و سه در نظر گرفته می­شود. در آخر سامانه به ارزیابی آبیاری­های انجام شده برای محصول هر بلوک می­پردازد.

عنوان مقاله [English]

Modeling Volumetric Water Delivery of Irrigation Networks in Geographic Information Systems

چکیده [English]

The effective management of available water for irrigation in arid region like Iran has become increasingly important due to limited water supply. The need for irrigation water allocation in water limiting condition caused to use GIS in order to manage information optimally and to have easy access. In the present study, the objective was to develop a planning support system to be adaptable to the existing condition of water delivery and distribution and operational systems of irrigation networks in which to determine irrigation timing and amount of water that is needed to be available for the planted crops. This model was written in Visual Basic language and in using data banks it takes advantage of ACCESS software and execution is performed in ArcGIS 9.3 environment.  To calculate irrigation water needed to be allocated to every irrigation block, four steps were designed to be taken into account in the model. The steps include crop and soil parameters, first order canal capacity parameters,   and    second and third order canal capacity and gates parameters. Finally, model evaluates irrigations was done for each crop in each block.