نویسنده = رضا سکوتی اسکوئی
مروری بر ارزش‌گذاری اقتصادی خاک

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-16

10.22092/lmj.2019.123225.149

رضا سکوتی اسکوئی؛ حسین بشارتی


تدوین روش مناسب برای تعیین فرسایش قابل تحمل خاک در ایران

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-19

10.22092/lmj.2018.117165

رضا سکوتی اسکوئی؛ محمود عرب خدری


ارزیابی تخریب خاک به روش GLASOD ، مطالعه موردی دشت ارومیه

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 161-169

10.22092/lmj.2014.101246

رضا سکوتی اسکوئی؛ سمیه غلام آزاد؛ نادر قائمیان