نویسنده = نورایر تومانیان
ارزیابی اراضی، ضرورت دستیابی به توسعه پایدار

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-59

10.22092/lmj.2020.127278.200

نورایر تومانیان؛ علی زین الدینی میمند


معرفی نقشه‌برداری رقومی خاک

دوره 4، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 97-114

10.22092/lmj.2017.109482

محمدرضا پهلوان راد؛ نورایر تومانیان؛ فرهاد خرمالی