نویسنده = معصومه مهدی زاده
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد نانوحسگرها در تعیین رطوبت و دمای خاک

دوره 6.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 169-178

10.22092/lmj.2019.118336

معصومه مهدی زاده؛ نصرت اله نجفی


2. مروری بر کاربرد نانو مواد در اصلاح خاک‌ها

دوره 6.1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-48

10.22092/lmj.2018.117167

معصومه مهدی زاده؛ نصرت اله نجفی


3. رفتار و سرنوشت نانوذرات در خاک

دوره 5.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 165-183

10.22092/lmj.2018.115877

معصومه مهدی زاده؛ نصرت اله نجفی