کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
تعداد مقالات: 5
1. نماتدها، نشانگرهای زیستی آلودگی خاک به فلزات سنگین

دوره 5.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 113-124

10.22092/lmj.2018.115864

هادی کریمی پور فرد


2. کاربرد نشانگرهای زیستی در پایش سلامت اکوسیستم خاک (با تأکید بر کرم‌های خاکی)

دوره 3.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 141-152

10.22092/lmj.2016.106233

امیر حسین حمیدیان؛ مجتبی یحیی آبادی


3. کشت برخی گیاهان دارویی در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین: راهکاری برای مدیریت اراضی آلوده

دوره 3.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-119

10.22092/lmj.2016.106147

حمایت عسگری لجایر؛ نصرت اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه


5. اثر آلودگی خاک‌ها به فلزات سنگین بر تولید گیاهان دارویی

دوره 2.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 111-122

10.22092/lmj.2014.101243

حمایت عسگری لجایر؛ نصرت اله نجفی؛ ابراهیم مقیسه