فنی ترویجی
معرفی نقشه‌برداری رقومی خاک

محمدرضا پهلوان راد؛ نورایر تومانیان؛ فرهاد خرمالی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 97-114

https://doi.org/10.22092/lmj.2017.109482

چکیده
  نقشه­ برداری رقومی خاک[1]یکی از زیرشاخه­ های علم خاکشناسی است که در سال 2003 توسط مک ­براتنی و همکاران او معرفی شد و از آن زمان تاکنون پیشرفت­ها و خروجی­ های تحقیقاتی زیادی در سطح جهانی داشته است. نقشه­ برداری رقومی خاک عبارت از ایجاد و جمع­ آوری سیستم­های اطلاعات مکانی خاک با استفاده از روش­های مشاهدات میدانی و آزمایشگاهی ...  بیشتر

فنی ترویجی
بررسی تأثیر کاربرد نانوکودهای عناصر غذایی کم‌مصرف در تغذیه گیاهان

محمد رضا مقصودی؛ نصرت اله نجفی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 115-132

https://doi.org/10.22092/lmj.2017.109483

چکیده
  افزایش روزافزاون جمعیت انسانی و نیاز به غذای بیش‌تر از یک سو و کاهش وسعت خاک­های قابل‌کشت و حاصلخیزی آنها از سوی دیگر بشر را به کاربرد کودهای شیمیایی بیش‌تر سوق داده است. فراهمی عناصر غذایی کم‌­مصرف در برخی خاک­های آهکی دنیا با pH قلیایی، مقدار ماده آلی کم (شرایط بیش‌تر خاک­های ایران) و یا درشت بافت، کم است. محققان تلاش می­کنند ...  بیشتر

فنی ترویجی
مروری بر مدل‌سازی همدماهای جذب در خاک

عادل ریحانی تبار؛ حبیب رمضان‌زاده ارونقی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 133-159

https://doi.org/10.22092/lmj.2017.109487

چکیده
  نگرانی در مورد حفاظت از محیط زیست در جهان در حال افزایش است. امروزه، گسترش تیمارهای جداسازی آلاینده­ها به‌­وسیله فرآیند جذب در شیمی زیست محیطی به‌دلیل هزینه­های پایین آن، سادگی طراحی، سهولت عملیات، عدم حساسیت به مواد سمی وحذف کامل آلاینده­ها گسترش جهانی یافته است. با تحول مدل سازی همدما، علاقه رو به رشدی در این زمینه پژوهشی ...  بیشتر

فنی ترویجی
اثر بیوچار بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک

یاسر عظیم زاده؛ نصرت اله نجفی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 161-173

https://doi.org/10.22092/lmj.2017.109488

چکیده
  بیوچار نوعی ماده آلی غنی از کربن می­باشد که از سوزاندن مواد آلی در شرایط اکسیژن کم و یا بدون اکسیژن تولید می­شود.ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی منحصربه­فرد بیوچار، آن را از سایر مواد آلی خاک متمایز می­سازد. افزودن بیوچار به خاک می­تواند باعث بهبود ویژگی­های فیزیکی خاکمانند افزایش سطح ویژه، ظرفیت نگهداری آب، تهویهو کاهش فرسایش ...  بیشتر

فنی ترویجی
کاربرد فاضلاب شهر اراک در اراضی زراعی

امیر مرادی نژاد؛ نادر قلی ابراهیمی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 175-189

https://doi.org/10.22092/lmj.2017.109489

چکیده
  واقع شدن ایران در اقلیم خشک و نیمه­خشک و فشارهای شدید وارد شده بر منابع آب تجدیدپذیر در نتیجه وقوع خشکسالی­های چند ساله اخیر و توسعه روزافزون شهرنشینی، امروزه استفاده بهینه از آب­های نامتعارف در دسترس از جمله فاضلاب­های شهری و خانگی، مورد توجه قرار گرفته است.استفاده مجدد از فاضلاب در منطقه مورد مطالعه این تحقیق به منظور تأمین ...  بیشتر

فنی ترویجی
تاثیر دو نوع کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شمال خوزستان

کامران میرزاشاهی؛ فریدون نورقلی پور؛ سعید سماوات

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 191-201

https://doi.org/10.22092/lmj.2017.109490

چکیده
  به منظور بررسی اثر بخشی کود مایع فولوات آهن با منشا کود دامی" کود گاوی پوسیده" و مقایسه آن با کلاتFe-EDDHA بر عملکرد دانه و اجزا عملکرد سویا Glycine max (L.)Merr.)) رقم سالند؛ این پژوهش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال1391در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد- دزفول اجرا گردید.تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: تیمار1(شاهد، ...  بیشتر

فنی ترویجی
ارزیابی نگرش گندمکاران پیرامون اثرات دوره‌های آموزشی-ترویجی در حفاظت و احیاء منابع طبیعی و بررسی عوامل موثر بر آن(مطالعه موردی:دهستان میاندشت)

پیمان فلسفی؛ نجمه دریائی؛ سمیه جنگ چی کاشانی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 203-213

https://doi.org/10.22092/lmj.2017.109493

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح نگرش گندمکاران پیرامون اثرات دوره­های آموزشی- ترویجی برگزار شده در زمینه­ی حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن در دهستان میاندشت شهرستان کاشان انجام شده است. جامعه هدف در این پژوهش شامل 953 نفر از گندمکاران دهستان میاندشت شهرستان کاشان می­باشند. با توجه به پراکنش جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر