نویسنده = منوچهر گرجی
چالش‌ها و محدودیت‌های منابع خاک و اراضی در ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 111-134

10.22092/lmj.2022.358760.309

حسین اسدی؛ حسین بشارتی؛ منوچهر گرجی


مدیریت پایدار خاک و نقش آن در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 187-204

مراد میرزایی؛ منوچهر گرجی؛ ابراهیم مقیسه؛ حسین اسدی؛ احسان رضوی طوسی


مروری بر مطالعات مدیریت زراعی در کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای نیتروز اکساید از خاک‌های کشاورزی

دوره 8، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 197-211

10.22092/lmj.2020.126592.194

مراد میرزایی؛ رایحه میرخانی؛ منوچهر گرجی اناری؛ مهدی شرفا