نویسنده = نصرت اله نجفی
تعداد مقالات: 4
1. رفتار و سرنوشت نانوذرات در خاک

دوره 5.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 165-183

10.22092/lmj.2018.115877

معصومه مهدی زاده؛ نصرت اله نجفی


3. بررسی تأثیر کاربرد نانوکودهای عناصر غذایی کم‌مصرف در تغذیه گیاهان

دوره 4.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-132

10.22092/lmj.2017.109483

محمد رضا مقصودی؛ نصرت اله نجفی


4. اثر بیوچار بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک

دوره 4.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 161-173

10.22092/lmj.2017.109488

یاسر عظیم زاده؛ نصرت اله نجفی