دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی ترویجی

تحلیل محرک های تاثیرگذار بر تغییر کنترل زمین های زراعی در ایران: استفاده از نقشه های شناختی فازی مبتنی بر نظرات متخصصان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

مریم قنبری؛ فرحناز رستمی؛ شهپر گراوندی


مروری بر روش های هسته ای بهبود مدیریت آبیاری مزارع کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

مهدی قمقامی؛ جواد پیرولی بیرانوند؛ ابراهیم مقیسه


دستورالعمل تناسب سامان عرفی مرتع برای گردشگری (مطالعه موردی مرتع لار آبسر مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

حسین ارزانی؛ معصومه رحیمی دهچراغی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی


تحلیل اسنادی نقش تحولات ارضی بر تعارضات ملکی و دعاوی حقوقی (مورد واکاوی؛ دهستان ماهیدشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

اعظم پورنیاکان؛ کیومرث زرافشانی؛ شهپر گراوندی


ژئوتوریسم و ژئوپارک راهبردی تازه درمدیریت و آمایش سرزمین حوزه آبخیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

قربان وهاب زاده کبریا


مدلسازی پتانسیل تولید و ارزیابی کمی تناسب اراضی برای کشت گندم در برخی خاک‌های آهکی جنوب بهبهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

ابوالفضل آزادی؛ سید علیرضا سید جلالی؛ جمال بنی نعمه


بهینه‌سازی برنامۀ زراعی مجموعۀ کشت و صنعت خرمدره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

فرهاد بیات؛ غلامرضا پیکانی ماچیانی؛ محمدرضا جهانسوز؛ سعید سلیمانی


اثر کاربرد کودهای دامی بر جذب عناصر غذایی دو رقم برنج و برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک پس از برداشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

عباس شهدی کومله؛ سیدرضا سیدی؛ مریم فروغی


رهیافتی برای تغییر الگوی کشت آب با استفاده از پهنه‌بندی اقلیمی کشت زعفران در استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

محمدعلی جواهری؛ حمید نجفی نژاد؛ مهدی نادی


بررسی شاخص‌های کیفیت خاک در سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی تحت کشت گیاه کلزا در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

امین حیدری؛ علی بهشتی آل آقا؛ فاطمه رخش؛ حمیدرضا چقازردی


ارزیابی اولویت کشت خرما در منطقه جهرم با استفاده از روش بهترین-بدترین و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

مهناز اسکندری؛ علی زین الدینی؛ میر ناصر نویدی؛ بهزاد مینایی


مروری بر شاخص‌های اندازه‌گیری امنیت غذایی در کشور و نقش گم‌شده خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

یاسر صفری


برآورد ظرفیت تفرج‌گاهی در پارک آبخیز کانی ماماتکه سنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

عزت اله عرب خزائلی؛ قربان وهاب زاده کبریا؛ سید رمضان موسوی؛ جلال زندی


مقایسه کوددهی کلزا در مزارع زارعین با کوددهی تلفیقی در برخی از مناطق کشور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

فریدون نورقلی پور؛ ساناز توحیدلو؛ علیرضا جعفرنژادی؛ یونس محمد نژاد؛ کامران میرزاشاهی؛ جلال قادری؛ محمد حسین ارزانش؛ محمد پسندیده؛ احمد بایبوردی؛ نصرت اله منتجبی؛ مختار زلفی باوریانی؛ پیمان کشاورز؛ محسن سلسیپور؛ پروین ایزدی؛ شادی صدیقی؛ ناصر دواتگر؛ مسعود دادیور؛ ماشاله حسینی؛ علیرضا مهاجر