کلیدواژه‌ها = تخریب خاک
بررسی شاخص‌های کیفیت خاک در سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی تحت کشت گیاه کلزا در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

امین حیدری؛ علی بهشتی آل آقا؛ فاطمه رخش؛ حمیدرضا چقازردی


مروری بر شاخص‌های اندازه‌گیری امنیت غذایی در کشور و نقش گم‌شده خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

یاسر صفری


چالش‌ها و محدودیت‌های منابع خاک و اراضی در ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 111-134

10.22092/lmj.2022.358760.309

حسین اسدی؛ حسین بشارتی؛ منوچهر گرجی