کلیدواژه‌ها = ارزیابی اراضی
ارزیابی اراضی، ضرورت دستیابی به توسعه پایدار

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-59

10.22092/lmj.2020.127278.200

نورایر تومانیان؛ علی زین الدینی میمند


ارزیابی تخریب خاک به روش GLASOD ، مطالعه موردی دشت ارومیه

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 161-169

10.22092/lmj.2014.101246

رضا سکوتی اسکوئی؛ سمیه غلام آزاد؛ نادر قائمیان