دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، خرداد 1401 (ویژه نامه نشریه علمی مدیریت اراضی) 

علمی ترویجی

مروری بر ارزش‌گذاری اقتصادی خاک

صفحه 1-16

10.22092/lmj.2019.123225.149

رضا سکوتی اسکوئی؛ حسین بشارتی


چارچوب مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران

صفحه 17-35

10.22092/lmj.2022.124054

فرهاد مشیری؛ محمدرضا بلالی؛ فرهاد رجالی؛ آزاده صداقت


بررسی وضعیت آلودگی خاک و محصولات کشاورزی در ایران

صفحه 61-93

10.22092/lmj.2021.125620.177

حامد رضایی؛ کریم شهبازی؛ سعید سعادت؛ کامبیز بازرگان