تعداد مقالات: 119
3. بررسی وضعیت حاصلخیزی خاک‌های شالیزاری استان گیلان

دوره 3.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-13

10.22092/lmj.2015.103665

ناصر‌ دوات‌گر؛ احمد زارع؛ مریم‌ شکوری‌کتیگری؛ لیلا رضائی؛ مسعود کاووسی؛ هادی شیخ‌الاسلام؛ مجتبی شاه‌نظری؛ احسان کهنه؛ احمد شیرین‌فکر؛ ایرج بنیادی؛ شایگان ادیبی؛ اسماعیل مشیرطالش؛ علی خداشناس؛ حسن شکری واحد؛ فرحناز دریغ‌گفتار؛ سید اکبر رحیمی‌مقدم؛ علی‌ آجیلی لاهیجی


6. ازتوباکتر و نقش آن در مدیریت حاصخیزی خاک

دوره 2.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-94

10.22092/lmj.2015.101241

هوشنگ خسروی


7. 4-2 سال 1395

دوره 4.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

10.22092/lmj.2017.113110


8. 4-1 سال 1395

دوره 4.1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

10.22092/lmj.2016.113114


9. جلد 5-1

دوره 5.1، شماره 1، بهار و تابستان 1396

10.22092/lmj.2017.113391


11. شناسنامه علمی جلد 6 -1 سال 1397

دوره 6.1، شماره 1، بهار و تابستان 1397

10.22092/lmj.2018.117177


12. جلد 6 شماره 2 سال 1397

دوره 6.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

10.22092/lmj.2019.118563


13. شناسنامه جلد 7-1 سال 1398

دوره 7.1، شماره 1، بهار و تابستان 1398

10.22092/lmj.2019.119526


14. شناسنامه علمی 7-2 سال 1398

دوره 7.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

10.22092/lmj.2019.120794


15. 8.1.1399

دوره 8.1، شماره 1، بهار و تابستان 1399

10.22092/lmj.2020.122325


17. تدوین روش مناسب برای تعیین فرسایش قابل تحمل خاک در ایران

دوره 6.1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-19

10.22092/lmj.2018.117165

رضا سکوتی اسکوئی؛ محمود عرب خدری


19. ارزیابی پتانسیل تولید گندم در برخی از دشت‌های کشور

دوره 8.1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-11

10.22092/lmj.2020.122307

علی زین الدینی؛ سید علیرضا سید جلالی؛ میرناصر نویدی؛ فاطمه ابراهیمی میمند؛ اصغر فرج نیا؛ غلامرضا زارعیان


23. مروری بر عوامل موثر بر فرسایش آبی خاک در ایران

دوره 2.1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-26

10.22092/lmj.2014.100081

محمود عرب‌خدری


24. پیامدهای اجتماعی و بوم‌شناختی تغییر بی‌رویه کاربری اراضی کشاورزی

دوره 5.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-97

10.22092/lmj.2018.115849

حمیدرضا دورودیان؛ عاطفه دورودیان


25. اثر کمپوست و باکتری محرک رشد در بهبود شرایط رشد گیاه استبرق (Calotropis Procera) در خاک آلوده به نفت خام

دوره 3.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-96

10.22092/lmj.2016.106068

کیوان ولی زاده راد؛ بابک متشرع زاده؛ حسینعلی علیخانی