دوره و شماره: دوره 8.1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-127 

علمی ترویجی

2. ارزیابی پتانسیل تولید گندم در برخی از دشت‌های کشور

صفحه 1-11

10.22092/lmj.2020.122307

علی زین الدینی؛ سید علیرضا سید جلالی؛ میرناصر نویدی؛ فاطمه ابراهیمی میمند؛ اصغر فرج نیا؛ غلامرضا زارعیان